Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога

21 січня в ІДГУ  для студентів заочної форми навчання  відбувся семінар-практикум «Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога».
Центр громадянської освіти ІДГУ, викладачі кафедри загальної та практичної психології, а також представники психологічної служби ІДГУ ознайомили присутніх  з поняттям «толерантність» та «толерантна особистість».

 

Мета семінару: підтримати педагогічні пошуки, творчу ініціативу вчителів, навчити спілкуватися толерантно, вміти активно слухати і співпрацювати, сприяти розвитку дружнього, креативного, працездатного колективу.

 

Розуміння толерантності неоднозначно в різних культурах, воно залежить від історичного досвіду народів. Сьогодні завдання виховання толерантності повинно пронизувати діяльність усіх соціальних інститутів і в першу чергу тих, хто має безпосередній вплив на формування особистості дитини – школи та сім’ї.

 

З привітанням виступив декан факультету української філології та суспільних наук, кандидат історичних наук, Іван Татаринов, який зазначив: “Проблему толерантності можна віднести до виховної проблеми.Проблема культури спілкування – одна з найгостріших у школі, та й у суспільстві в цілому. «Педагогіка співробітництва» і «толерантність» – ті поняття, без яких неможливі будь-які перетворення в сучасній школі”.

 

Викладачі кафедри загальної та практичної психології Людмила Прокоф’єва, Інна Мазоха, Олена Проданова навчали студентів аналізувати толерантність з точки зору позитивного та негативного впливу на міжособистісні стосунки та ставлення до самого себе, демонстрували основні фактори, які впливають на формування толерантної поведінки.

 

Світлана Жоха, представник психологічної служби ІДГУ, відпрацьовувала з учасниками техніку побудови толерантних відносин, навчала, як налагоджувати відносини з колегами на основі толерантності. Учасники об’єднувалися у групи, готували перелік рис толерантної особистості та презентували свої напрацювання.

 

З доповідями виступили студенти:
1.Ольга Шевченко, студентка педагогічного факультету, групи 24 ПЗ
(викладач Жоха С.П.).
2. Яна Денисова, студентка ФУФСН, групи 31 Ф,
(викладач Прокоф’єва Л.О.),
3. Анастасія Рожкова, студентка ФУФСН, групи 21 ФЗ,
(викладач Проданова О.М).
4. Маркова Аліна, студентка ФУФСН групи 21 ФЗ,
(викладач Мазоха І.С).

 

Говорили про «толерантність», використовуючи історичні факти, афоризми видатних людей, показували певні рівні толерантної поведінки людини. Розвивали вміння аналізувати, приймати рішення та вибирати правильну позицію.

 

На заході були створені умови для самопізнання та набуття досвіду позитивного спілкування. Відпрацьовували поняття толерантність методом асоціацій, розвиток фантазії, творчого мислення. Наприкінці семінару-практикуму учасники створили «дерево толерантності», на якому розмістили свої побажання до людей.

21 січня – Міжнародний день обіймів. Учасникам було запропоновано обійнятися на знак єдності і взаємоповаги та зробити загальне фото на згадку про зустріч.

 

Толерантність в педагогічному спілкуванні – комплексне поняття, яке охоплює професійні риси педагога у високому розумінні цього слова.

Будьмо толерантними!

Світлана Кравченко, директор Центру громадянської освіти ІДГУ