Триває набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

Оголошується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

 Вип. 46. Серія: Історичні науки

Вип. 47. Серія: Філологічні науки

✓ Вип. 48. Серія: Педагогічні науки

 Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України у відповідних  галузях.

Ми зареєстровані в наукометричних базах Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Index Copernicus, Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib), Scientific Indexing Services.

Електронний варіант матеріалів для публікації та анкету автора (-ів) надсилати до редакційно-видавничого відділу ІДГУ до:

1 лютого 2019 р. (Серія: Історичні науки)

1 березня 2019 р. (Серія: Філологічні науки)

1 квітня 2019 р. (Серія: Педагогічні науки)

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ