Регіональний методичний семінар «Інноваційні технології навчання французької мови в контексті Нової української школи»

Реформаторські віяння в освітній галузі, концептуальні засади Нової української школи, нагальні потреби сьогоденного ринку праці вимагають відповідних підходів у формуванні сучасного фахівця, оновлення змісту і форм організації навчання, що зумовлює необхідність систематичного вдосконалення методів та форм підготовки й перепідготовки викладачів іноземних мов всіх закладів освіти.

 

З метою кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань і осучаснення навчального процесу, 28 листопада 2019 року кафедра романо-германської філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету організувала та провела регіональний методичний семінар «Інноваційні технології навчання французької мови в контексті Нової української школи» з нагоди Міжнародного дня вчителя французької мови. Актуальність зазначеної теми зумовлена викликами сучасного суспільства, в якому іноземні мови виступають потужним соціально-значущим ресурсом, і тому потребують висококваліфікованих фахівців, які б довершено володіли методикою їх викладання та ефективно використовували її у своїй професійній діяльності.

 

Модераторами методичного семінару виступили зав. кафедри романо-германської філології, кандидат педагогічних наук, доцент Радкіна Валентина Федорівна та кандидат філологічних наук, доцент Кудінова Ольга Іванівна, а у його роботі активну участь взяли учителі французької мови загальноосвітніх закладів м. Ізмаїла, Ренійського, Болградського, Арцизького районів, а також викладачі й студенти Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

 

З привітальним словом до учасників регіонального методсемінару виступила декан факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук Шавловська Тетяна Сергіївна, яка наголосила на актуальності означеного заходу, діяльність якого відповідає останнім вимогам, що висуваються у сфері освіти та науки, висловила побажання плідної праці, котра сприятиме збільшенню кількості тих, хто вивчає французьку мову у вищих та середніх навчальних закладах.

 

Традиційно більшість виступів, а також їхні обговорення відбулось французькою мовою. Педагогам були запропоновані дослідження, тематика яких є надзвичайно актуальною в умовах реформування шкільної освіти.

Так, учитель-методист Вищої категорії Лиманської загальноосвітньої школи Ренійського району Андрій Савелійович Ткач виступив з докладом та презентацією «Нова українська школа. Сучасні стратегії викладання французької мови в 1-2 класах», в якому зазначив, що покращення якості володіння іноземними мовами та збільшення кількості мов, які знає кожна дитина, є пріоритетною цінністю Нової української школи. Слухачі були ознайомлені з сучасними технологіями вивчення іноземної мови на засадах компетентнісного навчання і новими тенденціями формування іншомовної комунікативної компетенції учнів на уроці французької мови. А.С. Ткач наголосив на тому, що саме інтеграція у вивченні навчальних дисциплін найбільше сприятиме ефективності освіти, а також проілюстрував такі технології навчання, як, наприклад, ІКТ-технології, парно-групові, авторські технології відомих майстрів педагогічної праці, включаючи й свої особистісні педагогічні надбання, адже доповідач має 26-річний досвід викладання французької мови, є лауреатом обласного конкурсу «Учитель року-2013», а також керівником методичної студії вчителів іноземних мов (французької, англійської, німецької) Ренійського району.

 

Проблемі «Навчання іноземної мови за допомогою аудіоматеріалу. Підвищення мотивації вивчення іноземної мови на основі пісенного матеріалу» присвятила свій виступ Наталя Валеріївна Кутас, учитель приватного навчального закладу «Лабораторія Наук» м. Ізмаїла, яка наголосила на тому, що сучасний урок французької мови повинен бути максимально унаочнений, з використанням інформаційних технологій, носити комунікативну та соціокультурну направленість. Доповідач розповіла колегам «секрети» підвищення зацікавленості та мотивації навчання на уроках іноземної мови, приділила увагу питанням психології відносин на уроці, а також відносин «вчитель-учень-батьки» (зацікавленість у процесі навчання кожного з ланки) у вимірі сьогодення, рівню самостійності та самовираженості здобувача освіти в процесі вивчення іноземної мови, ігровим технологіям як засобу формування й розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей учнів.

 

Вчитель французької й англійської мов Арцизької загальноосвітньої школи Олена Іванівна Фрунза поділилась із колегами своїм досвідом в інтенсифікації процесу вивчення французької мови у початковій школі, приділила увагу реалізації питання інтеграції ключових компетенцій на заняттях французької мови, ознайомила присутніх з практичними вправами й завданнями, які можна застосовувати на уроках французької мови з метою розвитку навичок усного та писемного мовлення, запропонувала колегам взяти практичну участь у діяльності з використанням ігрових технологій як засобу формування та розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей учнів початкової школи.

 

Доцент Кудінова Ольга Іванівна виступила з докладом-презентацією «Викладання французької мови як другої іноземної (після англійської)», в якому надала актуальну статистичну інформацію, представила загальний огляд ролі та місця французької мови у сучасному світі та підкреслила, що поєднання традиційних методів і підходів із новітніми інноваційними тенденціями у процесі викладання мов значно підвищить й оптимізує активність та продуктивність учнів. Доповідач ознайомила слухачів зі своїм власним багаторічним досвідом у методиці викладання французької мови як другої іноземної у виші. Було наголошено на тому, що використання лінгвокультурологічного потенціалу англійської мови позитивно впливає на різновекторний розвиток особистості, надаючи учням більші можливості для вивчення французької мови, а також самовдосконалення, креативності та логічного мислення.

 

Надзвичайно актуальну в рамках світових тенденцій розвитку суспільства проблему використання інформаційних технологій в сучасному навчанні докладно проаналізувала кандидат педагогічних наук, доцент Радкіна Валентина Федорівна. Вона систематизувала та зробила детальний огляд сучасного фонду автентичних навчальних ресурсів, наявних в мережі Інтернет мультимедійних матеріалів, котрі створено з метою надання різноманітної інформації щодо викладання та вивчення французької мови, розповіла про роботу нових веб-сайтів, які покликані розвивати навчально-методичне забезпечення навчальних занять з французької мови, вдосконалювати методику їх проведення, підвищувати педагогічну майстерність викладачів та зацікавленість учнів у вивченні цієї важливої мови, а також цінностей, носієм яких є франкофонія.

 

У ході обговорення інноваційних технологій навчання французької мови в контексті Нової української школи викладачі неодноразово акцентували, що при наявності низки сучасних освітніх методів, педагогу слід якомога частіше демонструвати власний креативний підхід, адже викликати зацікавленість до іноземних мов, вчити плідно і творчо можна тільки завдяки власному саморозвитку вчителя.

Відзначимо, що одним з пріоритетних завдань регіонального методсемінару була також профорієнтаційна та агітаційно-роз’яснювальна робота щодо вступу в ІДГУ. Так, з цією метою в аудиторії проведення заходу були розміщені інформаційні стенди про напрямки підготовки, рекламні буклети тощо. Вчителям було надано актуальну профорієнтаційну інформацію, а також відповіді на питання, які стосувались проведення Днів відкритих дверей в ІДГУ, запрошення на ці заходи, рекламну продукцію ІДГУ для подальшого її розповсюдження серед учнів шкіл та залучення майбутніх абітурієнтів до вступу.

 

Підсумовуючи роботу, завідувач кафедри, доцент Радкіна В.Ф. висловила подяку учасникам, а також сподівання, що креативний підхід, прогресивні ідеї, набутий на семінарі практичний досвід допоможуть вчителям успішно зустріти виклики сьогодення та сприяти творчості в щоденній праці.

На завершення роботи означеного заходу відбулося урочисте вручення сертифікатів учасника методичного семінару та подарунків – підручників і навчальних посібників з французької мови.

 

Всі учасники семінару висловили слова вдячності педагогічному колективу кафедри за якісно організований, надзвичайно продуктивний засіб підвищення кваліфікації, а також наголосили на продовженні такої форми роботи з учителями, адже зазначений семінар дав змогу зміцнити зв’язки викладачів з колегами, отримати новий практичний досвід, який буде використовуватись в навчальному процесі.

 

Отже, в рамках семінару учителі регіону отримали нагоду опанувати нові методичні прийоми викладання, обговорити важливі теоретичні проблеми, методи та методично-дидактичні принципи у викладанні іноземних мов, ознайомитись з інноваціями у вивченні французької мови, а також поділитися враженнями, поспілкуватися і просто відпочити в невимушеній обстановці за кавою-брейк.

Зазначимо також, що з ініціативи самих вчителів означений захід ще під час своєї роботи знайшов інформаційний відбиток у соціальних мережах, пов’язаних з регіональною франкофонією, і викликав неабияке зацікавлення.

Ольга Кудінова,
доцент кафедри романо-германської філології