І Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні ресурси особистості»

28 листопада в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні ресурси особистості: соціально-психологічний зміст».

Напружені, нестабільні умови життя в сучасному суспільстві – значне підвищення інформаційних та емоційних навантажень, ускладнення багатьох соціально-економічних і технологічних процесів – є постійними стресовими факторами, які змушують особистість мобілізуватися, швидко адаптуватися до нового життя.  В таких умовах для успішного функціонування особистості необхідні висока соціальна активність, мобільність, адаптивність, які, більшою мірою можливі за рахунок усвідомленого використання своїх психологічних ресурсів. Отже, враховуючи актуальність теми, кафедра загальної та практичної психології виступила організатором науково-практичної конференції, яка пройшла в очній та заочній формах, для залучення якомога більшої кількості науковців до обговорення актуальних проблем психології ресурсності та адаптивності сучасної молоді.

 

​Відкрив конференцію декан факультету української філології та соціальних наук Татаринов І.Є. Наступними виступили заступник декану Прокоф’єва Л.О. та завідувач кафедри загальної та практичної психології Запорожченко О.В. Спікером конференції виступила викладач Проданова О.М.

 

Активне обговорення набули наступні напрями: психологічний ресурс як інтегральна характеристика особистості, психологія життєвого успіху, подолання криз та ефективного функціонування в соціальному просторі й часі, психологічна безпека особистості в суспільстві: психічне здоров’я, еколого-психологічна безпека, подолання професійного вигорання, життєвих криз, відновлення внутрішнього ресурсу та гармонії, психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах суспільних трансформацій, соціальна компетентність та соціально-психологічна адаптованість особистості.

 

Доповідачами на конференції виступили викладачі та студенти, підготовлені науковими керівниками Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського» та Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ»МАУП». Доповіді були інформативними, представленими сучасними науковими дослідженнями на тему психологічних ресурсів особистості та цікавими яскравими презентаціями.

​По закінченні заходу усі учасники отримали сертифікати.

 

Найближчим часом буде опубліковано збірник матеріалів науково-практичної конференції.

Проданова О.М., викладач кафедри загальної та практичної психології​​​​​