Всеукраїнський круглий стіл «Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України та Європи»

7 листопада в затишних стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України та Європи», модератором якого став завідувач кафедри української мови і літератури д. філол. н. А. О. Колесников. Учасниками заходу стали магістранти нашого університету (наукові керівники – проф. Райбедюк Г. Б., доц. Циганок І. Б., доц. Делюсто М. С.), викладачі кафедри української мови і літератури ІДГУ (к. філол. н. Романюк І. В., доц. Топчий Л. М., доц. Погорєлова А. Д., доц. Томчук О. Ф.), а також студенти й магістранти Житомирського державного університету ім. І. Франка (науковий керівник – доц. Г. І. Гримашевич), Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (науковий керівник – доц. Гороф’янюк І. В.), Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (науковий керівник – доц. Марєєв Д. А.).

 

Представлені учасниками доповіді-презентації охопили широке коло актуальних для україністики питань: мовне законодавство в Україні, функціонування української мови в інших країнах світу, зокрема у Великій Британії, зміни в сучасній правописній системі української мови, мова як код національного буття в художньому осмисленні поетів Придунав’я, проблеми викладання української мови в полілінгвальному середовищі, кореляція української діалектної мови і суржику, сучасний молодіжний жаргон тощо.

 

Гостями круглого столу й учасниками наукової дискусії стали:   д. пед. н., проф., завідувач кафедри української мови Київського університету ім. Б. Грінченка С. О. Караман, д. філол. н., проф., завідувач кафедри української літератури і компаративістики Київського університету ім. Б. Грінченка О. О. Бровко., д. пед. н., професор кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету З. П. Бакум, д. пед. н., професор кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін Житомирського державного університету ім. І. Франка О. А. Кучерук, к. пед. н., доцент кафедри образотворчого мистецтва Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова М. М. Барахтян, к. філол. н., доцент кафедри української літератури і компаративістики Київського університету ім. Б. Грінченка О. Д. Сінченко, д. іст. н., проф., проректор з наукової роботи ІДГУ Л. Ф. Циганенко, д. філол. н., проф., завідувач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури ІДГУ Т. С. Шевчук, декан факультету української філології та соціальних наук ІДГУ к. іст. н., доц. І. Є. Татаринов.

 

Неабиякий інтерес у присутніх і жваве обговорення викликали не лише наукові доповіді учасників круглого столу, а й спеціально записані інтерв’ю з відомими українськими мовознавцями – д. філол. н., проф. Гриценком П. Ю. (про важливість вивчення української мови мешканцями Південної Бессарабії) та д. філол. н., проф. Городенською К. Г. (коментар щодо змін в «Українському правописі»), останній запис люб’язно наданий проф. Караманом С. О.

 

Сподіваємося, що традиція таких плідних творчих зустрічей студентів і авторитетних науковців у стінах Ізмаїльського державного університету, як ця, продовжуватиметься.

Доц. Делюсто М. С.