Наукові мости ІДГУ

Доброю традицією нашого Ізмаїльського вишу останніми роками стали різні форми налагодження плідного й результативного діалогу з науковою спільнотою України та позамежжя. Першого листопада цьогоріч науковці ІДГУ мали щасливу нагоду взяти участь у телемості з Тараклійським університетом імені Григорія Цамблака (Молдова), котрий став заключним етапом Міжнародної науково-практичної конференції «Міжетнічна взаємодія в етноконтактній зоні», що відбувалась 30. 10 – 01. 11. 2019 р. Це були Восьмі читання пам’яті Івана Антоновича Анцупова – вченого-історика, багатолітнього працівника Інституту міжетнічних досліджень Академії наук Республіки Молдова.

 

Телеміст розпочався взаємними привітаннями двох дружніх вишів через відеозв’язок. Модератори обох сторін – проректор з науково-педагогічної роботи ІДГУ проф. Циганенко Л. Ф. і заступник голови оргкомітету проф. Кондов В. І. – представили учасників телемосту, обмінялись настановами щодо його проведення та побажаннями плідних дискусій, нових ідей, наукових планів, майбутніх спільних проектів.

 

Важливу для багатонаціонального краю проблему культурозберігальної толерантності як основу полікультурної взаємодії, перспективи освіти в контексті пріоритетності педагогіки міжетнічної взаємодії порушила у своїй конструктивній доповіді професор Кічук Н. В.

 

Неабиякий практичний інтерес викликала презентована «Модель підготовки академічної спільноти гуманітарного університету до крос-культурної комунікації в умовах міжетнічного пограниччя Подунав’я», авторами якої виступили професор Біла О. О. та доцент Іванова Д. Г.

 

Своїми міркуваннями щодо особливостей виховання етнічної ідентичності молодших школярів поділилась із учасниками діалогу кандидат педагогічних наук Звєкова В. К.

 

Психологічні механізми соціокульурної компетенції студентів-філологів представила доцент Рябушко С. О. Неабияке зацікавлення викликала доповідь кандидата філологічних наук Олейнікової Г. О., зокрема її особистий погляд на міждисциплінарні підходи до вивчення мови поліетнічного простору. Справжнім відкриттям для усіх стала інформація кандидата педагогічних наук Радкіної В. Ф. про ракурси національного коду бессарабських болгар у працях маловідомого дослідника Ю. Гуци-Венеліна.

 

Проаналізовані доцентом Соколовою А. В. аспекти купальської обрядовості слов’янських етноспільнот Південної Бессарабії також стали предметом жвавого обговорення.

 

Емоційне пожвавлення й естетичні відчуття викликали екскурси в літературну творчість бессарабських болгар, що їх здійснили модератори наукового проекту «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності регіонального соціуму»: керівник професор Шевчук Т. С. («Історична пам’ять в поезії бессарабських болгар») та відповідальний виконавець професор Райбедюк Г. Б. («Буджацький фронтир в естетичній рефлексії етнічних груп локального соціуму»).

 

Порадували своїми науковими знахідками у сфері дослідження лінгвістичних і літературознавчих проблем багатонаціонального пограниччя аспіранти (Ганна Терзі) і магістранти (Юлія Патлатюк, Оксана Муту) університету.

 

Незважаючи на деякі технічні моменти, телеміст відбувся на рівні сучасних наукових «партитур», залишив приємне обопільне враження його учасників, готовність опублікувати презентовані під час телемосту дослідження у матеріалах конференції. Колектив Ізмаїльського державного гуманітарного університету щиро сподівається на те, що й надалі міцнітимуть науково-творчі й освітні мости з дружнім Тараклійським університетом імені Григорія Цамблака, висловлює щиру вдячність його одержимій очільниці доктору Марії Паслар, для якої наш виш є рідною Аlma маter.

професор Галина Райбедюк,
кафедра української мови та літератури