Шановні колеги, науковці, викладачі, аспіранти, студенти-філологи!

Оголошується набір до чергового випуску наукового збірника «Філологічні діалоги» (випуск 6).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22510-12410Р від 03.01.2017 р.

 

Збірник «Філологічні діалоги» публікує наукові статті з актуальних проблем лінгвістики, літературознавства та методики навчання філологічних дисциплін. Видання адресоване науковцям, учителям, аспірантам і студентам гуманітарних галузей, широкому колу шанувальників національної науки, освіти й  культури.

 

Мова публікації: українська, російська, болгарська, румунська, англійська, французька, німецька.

Статті збірника зберігатимуться в електронному репозитарії ІДГУ (репозиторій – локальний доступ;    репозитарій – доступ з мережі Інтернет)

 

Для опублікування статті у науковому збірнику «Філологічні діалоги» необхідно не пізніше 30 листопада 2019 року:

    1. Заповнити довідку про автора.
    2. На електронну адресу nauka_idgu@ukr.net надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.

 

З вимогами можна ознайомитись за посиланням.