Науковий семінар «Шевченкова мова»

На відзначення 205-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка викладачами кафедри української мови і літератури був організований науковий семінар «Шевченкова мова».

 

 З вітальним словом до присутніх звернувся ректор ІДГУ д. пед. н., проф. Я. В. Кічук, який підкреслив важливість вивчення доробку митця на всіх ланках здобуття освіти, доцільність інноваційних елементів інтерпретації та популяризації творчості Т. Г. Шевченка. Д. іст. н., проф., проректор з наукової роботи Л. Ф. Циганенко закликала присутніх постійно звертатися до творів поета, які є невичерпним джерелом інтелектуального й культурного збагачення особистості. Перший проректор доц. Кольцун Н. М. акцентувала увагу на значущості творчості Кобзаря для світового письменства, близькість доробку митця кожній людині.

 

В межах семінару було заслухано доповіді, що ілюструють різні аспекти сучасного шевченкознавства. Зокрема, доц. Циганок І. Б. висвітила особливості реалізації концепту воля у поезії Кобзаря, доц. Топчий Л. М. ознайомила присутніх із стилістичними особливостями використання речень питальної модальності у художньому мовленні Т. Г. Шевченка. Напрочуд цікавою для майбутніх педагогів стала доповідь доц. Мельникової Р. М., присвячена формуванню соціокультурної компетентності учнів на уроках української мови під час вивчення синтаксису (на матеріалі ранньої творчості Т. Г. Шевченка). Авторка багатьох розвідок про творчість Т. Г. Шевченка доц. Соколова А. В. у своєму виступі представила ментальну організацію поетонімів у творах Кобзаря. Викладач Свищ Н. М. в межах підготовленого дисертаційного дослідження зупинилася на питанні концептуалізації весілля в текстах Т. Шевченка, І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка.

 

Окрему увагу під час семінару для студентів було приділено питанню місця мовознавчої школи Ізмаїльського державного гуманітарного університету в історії української лінгвістики. З відповідною інформацією до присутніх звернулася доцент Делюсто М. С. Доповідачка узагальнила внесок у розвиток лінгвістичної думки таких вчених університету, як А. М. Мукан, О. А. Зарудняк, В. П. Дроздовський, О. А. Колесников, П. Ю. Гриценко.

 

Завідувач кафедри української мови і літератури д. філол. н. А. О. Колесников у своїй доповіді зупинився на особливостях функціонування української мови, основоположником літературного стандарту якої є Т. Г Шевченко, на теренах Південної Бессарабії та проблемах його лінгвогеографічного відбиття.

 

Учасники наукового семінару у дискусійній частині відзначили доцільність саме такого (наукового) формату святкування шевченківських днів і висловили побажання зробити традиційною подібну форму вшанування пам’яті Великого Кобзаря.

Доц. Делюсто М. С.