Вітаємо з Міжнародним днем рідної мови!

21 лютого в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з нагоди Міжнародного дня рідної мови «Актуальні проблеми сучасної філології», яку традиційно ініціює кафедра української мови і літератури. Метою заходу було поглибити мовознавчі й літературознавчі знання студентів, сприяти розвиткові державної мови та мов національних меншин, гармонізації етномовної ситуації у Південній Бессарабії.

 

Цьогоріч разом зі студентами ІДГУ в науковій дискусії взяли участь студенти-філологи ННІ журналістики та філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, факультету філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені  Олександра Довженка, філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Загалом науковий форм зібрав понад 50 учасників.

 

З вітальним словом до присутніх звернулися ректор ІДГУ, доктор педагогічних наук, професор Ярослав Валерійович Кічук, перший проректор ІДГУ, кандидат філологічних наук, доцент Наталія Михайлівна Кольцун, які підкреслили важливість збереження кожним мовцем рідної мови в полілінгвальному середовищі півдня Одещини, побажали плідної наукової дискусії та наснаги молодим науковцям у розв’язанні філологічних проблем.

 

Вітаючи учасників конференції з Міжнародним днем рідної мови, завідувач кафедри української мови і літератури ІДГУ, доктор філологічних наук Андрій Олександрович Колесников акцентував увагу на тому, що українська мова в багатонаціональній Південній Бессарабії, де в кожного етносу своя рідна мова (болгарська, гагаузька, румунська, російська), є не просто державною. Вона заслуговує на підтримку і розвиток ще й тому, що є рідною для більшості бессарабців (понад 40%). Підтримуючи українську мову в нашому регіоні, ІДГУ не просто виконує вимоги державної мовної політики, а й сприяє гармонізації мовної ситуації краю. Також завідувач кафедри подякував адміністрації університету та особисто ректорові Я. В. Кічуку за відкриття при ІДГУ Центру української мови і культури, якій опікуватиметься питаннями збереження і розвитку української мови в регіоні.

 

На пленарному та секційних засіданнях було обговорено актуальні питання сучасної української мови (керівник секції – доц. Циганок І. Б.), проблеми функціонування діалектів у синхронії та діахронії (керівник секції – доц. Делюсто М. С.), шляхи збереження і розвитку мов та діалектів у полілінгвальному середовищі (керівник секції – доц. Топчій Л. М.), проблеми методики викладання філологічних дисциплін у навчальних закладах регіону (керівник секції – доц. Мельникова Р. М.), національний і світовий контекст парадигми сучасного літературознавства (керівник секції – доц. Соколова А. В.).

доц. Делюсто М. С.