Студентська виробнича практика як період професійного зросту та особистісного утвердження

«…Перетворення наукових істин у живий досвід творчої праці –
найскладніша сфера дотику науки до практики»
(В. О. Сухомлинський)

Завдяки суттєво розширеній базі практик у листопаді й грудні 2018-2019 навчального року студенти четвертого курсу кафедри романо-германської філології, що вивчають французьку мову, отримали можливість проходити педагогічну і перекладацьку практики в стінах Ізмаїльського історичного музею О. В. Суворова, Ізмаїльського історико-краєзнавчого музею Придунав’я, загальноосвітньої школи № 11 м. Ізмаїла, а також туристичної агенції «Sam-Travel».

 

Студентська виробнича практика проходила у тісній взаємодії з її керівниками від кафедри романо-германської філології доцентом Кудіновою О.І. та викладачем Шевчук В.Д., які забезпечували методичну підтримку, допомагали вирішувати певні складнощі, відвідували уроки та екскурсії, проводили аналіз проведених заходів, надавали рекомендації та поради.

 

Педагогічна практика цього року відбувалась на базі двох загальноосвітніх шкіл м. Ізмаїла – № 8 і № 11. Вона дала майбутнім вчителям змогу протестувати свої теоретичні знання, втілити у життя цікаві ідеї, перевірити себе на міцність. На власному досвіді студенти переконалися, наскільки важким, але водночас і цікавим, є обраний професійний шлях, чітко зрозуміли, що неодмінним атрибутом педагогічної діяльності є відповідальність і креативність.

 

У школах було створено сприятливі умови для проходження практики: гарна й доброзичлива атмосфера для праці, постійна можливість отримувати консультації як від вчителів-методистів, так і від адміністрації школи, достатня обладнаність шкільних кабінетів засобами навчання, що надало студентам-практикантам широку можливість продемонструвати отримані лінгвістичні та методичні знання, уміння й навички, необхідні для успішної професійної діяльності у сфері шкільної освіти.

 

За проходження педагогічної практики найвищу оцінку отримала Ангеліна Бочарникова: на кожному з уроків, котрі проводила означена студентка, вона завжди знаходила можливість творчо стимулювати процес навчання, використовуючи різні форми роботи, а також мультимедійні засоби навчання, що дуже зацікавлювало учнів.

 

Проходження перекладацької практики у музеях та туристичній агенції м. Ізмаїла також було організовано на високому рівні, що дозволило майбутнім перекладачам продемонструвати свою професійну майстерність, творчо застосовувати здобуті в навчальній діяльності науково-теоретичні знання, вміння й навички професійної роботи. Студенти виконували завдання підготувати французькою мовою тексти для інформаційного боксу, які містять матеріали про роботу музеїв, історію міста Ізмаїл, діяльність гуртків при музеї, перекладали тексти, пов’язані з життям і діяльністю полководця О. В. Суворова, штурмом фортеці Ізмаїл, а також складали французькою мовою анотації до експонатів музею.

 

Зазначена робота бачиться надзвичайно важливою та актуальною, адже музей О. В. Суворова і музей Придунав’я являють собою історико-культурні комплекси, які є найбільш популярними туристичними об’єктами екскурсійного показу для іноземних туристів, що прибувають в м. Ізмаїл з Європи, а за статистикою, в Європейському Союзі кількість франкомовного населення становить 44 % і французька мова посідає друге місце за поширенням після англійської та складає 19 %.

 

В якості захисту практики студенти організували та провели екскурсію французькою мовою про подвиги великого полководця О. В. Суворова для студентів молодших курсів. Екскурсія виявилася надзвичайно цікавою, була проведена на високому рівні, студенти показали хороші знання французької мови та розвинуті перекладацькі здібності. Особливо слід відзначити діяльність практиканта Віктора Кулакова, який креативно готувався до проведення означеної екскурсії, ретельно відшукував матеріали, а тому зміг проявити себе не тільки у якості перекладача, але і неабиякого знавця історії м. Ізмаїл, котра є настільки цікавою і самобутньою, що будь-яка історична подія, яка мала місце на цій землі, залишає незабутнє враження.

 

Підбиваючи підсумки виробничої практики, студенти висловили особливу подяку вчителям-методистам та керівникам баз практик – директору загальноосвітньої школи № 11 Куріс Л.Є., директору загальноосвітньої школи № 8 Осмокєску О.В., директору Ізмаїльського історичного музею О. В. Суворова Гончаренко Л.Ф., директору Ізмаїльського історико-краєзнавчого музею Придунав’я Тірон О.М. – за постійну увагу до практикантів, готовність їх підтримати й допомогти.

 

Таким чином, виробнича практика стала важливим щаблем у процесі особистісного зростання майбутніх вчителів та перекладачів французького відділення кафедри романо-германської філології, адже її проходження суттєво збагатило студентів надзвичайно важливим досвідом, допомогло плідно реалізувати та вдосконалити набуті в стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету теоретичні знання, дозволило проявити уміння спілкуватися іноземною мовою і творчий підхід до розв’язання отриманих завдань та відкрило нові шляхи для подальшої викладацької та перекладацької роботи.

О. Кудінова, доцент кафедри романо-германської філології