Новий держбюджетний проект в ІДГУ

Відповідно до наказу МОН України № 1466 від 28.12.2018 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки», за рахунок коштів державного бюджету фінансується проект Ізмаїльського державного гуманітарного університету «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності регіонального соціуму» (керівник –  д. філол. н., проф. Шевчук Т. С.). Міждисциплінарна основа проекту обумовила об’єднання в ньому фахівців різних гуманітарних напрямів. Історико-культурний потенціал краю отримає висвітлення в працях проф. Циганенко Л.Ф. Літературознавчі завдання будуть розв’язані проф. Райбедюк Г. Б., яка є відповідальним виконавцем проекту, а також доцентами Соколовою А.В. та Головановою О.М. Експертом у галузі образотворчого мистецтва виступатиме Заслужений художник України, доцент Кара О.Д.

 

Актуальність проекту пов’язана з нагальною потребою розробки  методичного забезпечення курсу «Література рідного краю» для нашого регіону. Відсутність узагальнюючих досліджень та збірників творів, що презентували би митців усієї Бессарабії, призвела до моноетнічного розуміння здобутків регіональної літератури в болгарських та молдавських селах, а у школах м. Ізмаїл зміст цього курсу представлений поетами і письменниками Одеси. Нагадаємо, що географічні межі південної Бессарабії починаються від Дністра, за яким залишається обласний центр.

 

Анотований проект покликаний ліквідувати існуючу лакуну і на першому році його виконання достойно представити літературу Українського Придунав’я в антології регіональної поезії та збірнику прозових оповідань місцевих письменників, до яких увійдуть твори митців Ізмаїла, Болграда, Рені, Арциза. Окремі сюжети будуть проілюстровані нарисами Олександра Кари.

 

Сучасна методика викладання літератури в закладах вищої освіти та школі підпорядковується новим вимогам відповідно до положень «Концепції Нової української школи». Мається на увазі вивчення зв’язків літератури з різними видами мистецтва: живописом, музикою, фольклором, народними традиціями. Відтак наступним етапом роботи над проектом передбачено створення першого в історії Бессарабії альбому регіонального живопису та організація фольклорної практики, до якої будуть долучені студенти університету і молоді вчені. Для проведення міждисциплінарних досліджень наш край має необмежений потенціал, розкрити який ставлять за мету учасники проекту, переконані в тому, що мистецтво є ефективним засобом формування колективної ідентичності локального соціуму.

проф. Шевчук Т.С., завкафедри загального мовознавства,
слов’янських мов та світової літератури.