Перспективи магістерської програми «Російська мова і література» в ІДГУ

28-30 листопада на кафедрі загального мовознавства слов’янських мов та світової літератури ІДГУ успішно проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (російська)» спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

 

Магістерська програма зі спеціальності «Російська мова і література» була проліцензована однією з перших в університеті завдяки високому рівню професорсько-викладацького складу кафедри, яка за показниками науково-дослідної, методичної та організаційної роботи посіла почесне друге місце у внутрішньому рейтингу ІДГУ за 2018 рік.

 

Експертна комісія МОН України у складі доктора філологічних наук, професора кафедри російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного університету Терехової С.І. (голова комісії) та завідувача кафедри слов’янських і германських мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидата філологічних наук, доцента Недашківської Т.Є. зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (російська)» в ІДГУ.

 

Серед побажань щодо подальшого розвитку спеціальності члени комісії рекомендували запровадити закордонне стажування для магістрантів з акредитованої спеціальності як асистентів викладачів російської мови в діючому спільному проекті ІДГУ та університету «Дунеря де Жос» (Румунія) «Програма інтернаціоналізації у вищій освіті Румунії та України. Академічна мобільність» та збільшити контингент студентів за рахунок іноземних здобувачів вищої освіти, бажаючих вивчати російську мову.

 

Експертні висновки

Завкафедри загального мовознавства, слов’янських мов
та світової літератури, проф. Шевчук Т.С.