Питання толерантності очима студентів

З посиленням глобалізаційних процесів проблема толерантності набуває все більшої актуальності. Лише поважне ставлення до представників інших культур, рас, релігій, а також проявів самовираження, самовідчуття є головною запорукою миру та стабільності в сучасному світі. З нагоди Міжнародного дня толерантності в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті старшим викладачем кафедри української і всесвітньої історії та культури, кандидатом історичних наук Майданевич С. Б. сумісно зі студентами факультету іноземних мов було проведено засідання круглого столу: «Толерантність у мультикультурному світі: минуле та сучасне», під час якого відбулося обговорення важливих питань толерантності та соціальної нетерпимості в контексті історичної ретроспективи.

 

Робота проводилася за наступними темами: «Проблеми міжнаціональної толерантності» (Мунтян М.), «Політична толерантність у сучасному суспільстві» (Шаповал О.), «Толерантність у поліетнічних регіонах (на прикладі Українського Придунав’я» (Древаль В.), «Расова толерантність в історії та сьогоденні» (Курдогло К.), «Релігійна нетерпимість як прояв інтолерантності» (Лукашова А.), «Сучасний тероризм як прояв інтолерантності» (Федорончук Д.), «Проблеми та перспективи фізіологічної толерантності» (Корольова А.), «Маргінальна толерантність у сучасному світі» (Кирющенко О.), «Відношення соціуму до сексуальних меншин: минуле та сучасне» (Коваль М.), «Сексизм: історичний досвід і сучасні реалії»  (Тюлю О.).

 

 Сніжана Майданевич
к.і.н., ст. викладач кафедри української і всесвітньої історії та культури