Економічний майданчик «Сучасні проблеми організації і реалізації бюджетного процесу в Україні»

З урахуванням того,  що Україна зорієнтована на європейські стандарти, ІДГУ серед пріоритетних завдань визначив для себе вектор, спрямований на формування соціальної мобільності студентської молоді. Цей особливий духовний меседж знайшов своє втілення в багатьох соціальних проектах Університету.

 

05 грудня фахівцями Центру громадянської освіти проведено студентський економічний майданчик, на якому були розглянуті актуальні питання щодо фінансової складової розвитку економіки, формування доходів державного та місцевих бюджетів та розвиток фінансового ринку України.

 

«Сьогодні особливої актуальності набуває проблема побудови ефективного і досконалого бюджетного процесу в Україні. Адже він є головним важелем у формуванні та реалізації економічної і соціальної політики держави в умовах ринкової економіки. На жаль, існує низка недоліків, яка сповільнює та унеможливлює його повноцінний розвиток», – зауважила Наталія Будзило.

 

«З’ясовані основні проблеми, які виникають при організації та проведенні бюджетного процесу в Україні. На стадії прийняття Бюджету України виникають проблеми, основними з яких є: несвоєчасність прийняття, низька якість бюджету, недостатня його прозорість, відсутність стратегічної складової, нераціональне планування, політична нестабільність та відсутність консенсусу, спроби лобіювання інтересів», – звернула увагу Наталія Рябова.

«Щоб вирішити низку основних проблем бюджетного процесу в Україні, можна визначити такі рекомендації:

● створити механізм повної відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на кожній зі стадій бюджетного процесу;
● посилити вплив інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію бюджетної політики;
● відновити позиції відповідальності учасників бюджетного процесу;
●забезпечувати економність та цільовість використання бюджетних коштів України», – констатувала Світлана Кравченко.

 

Питання, розглянуті на майданчику, були актуальними та сучасними. В аудиторії панувала дискусійна атмосфера, цікаві та змістовні доповіді принесли масу задоволення учасникам зустрічі. Завдяки активному обговоренню проблемних ситуацій, пов’язаних з організацією бюджетного процесу, окреслено шляхи їх вирішення.

 

Після закінчення заходу студенти поділилися враженнями:

“Тема є дуже важливою в умовах яких ми живемо. Мені сподобалось брати участь в такому заході. Найбільше мене зацікавила інформація про проблеми бюджетного процесу в Україні”, – Брошкова Анастасія, II курс;
“Враження лише позитивні, особливо зацікавила тематика децентралізації в Україні”, – Арабаджи Аліна, II курс».

 

Подібні майданчики корисні, сприяють активізації економічної думки студентів та зацікавленості до фінансових проблем України.

Світлана Кравченко, фахівець Центру громадянської освіти ІДГУ