Акредитація напряму підготовки “6.010102 Початкова освіта” в ІДГУ

Відповідно до наказу МОН України № 952 л від 30.05.2018 р. про проведення акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі: голова експертної комісії, декан факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор В.М.Чайка; член експертної комісії, завідувач кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор В.П.Шпак.

 

У період з 04 по 06 червня 2018 року включно комісія на місці розглянула матеріали акредитаційної справи, перевірила та встановила відповідність поданої інформації щодо можливостей акредитації напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. На випусковій кафедрі загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти було проведено науково-теоретичний семінар для навчально-педагогічних працівників педагогічного факультету з питань модернізації початкової освіти та розвитку педагогічної освіти в Україні. Шановних експертів та учасників семінару щиро привітав ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Я.В. Кічук.

 

Експертна комісія МОН України зробила висновок про спроможність Ізмаїльського державного гуманітарного університету здійснювати підготовку здобувачів з напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.