Закордонне стажування з французької та румунської мов як новий науково-теоретичний і методичний досвід

Викладачі кафедри романо-германської філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету активно користуються можливостями, спрямованими на розширення міжнародного академічного обміну і забезпечення мобільності викладацького складу, адже співпраця між університетами Європи забезпечує не тільки відкритість освітнього простору, але й сприяє підвищенню якості науково-освітнього процесу.

 

У травні 2018 р. в рамках міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами зарубіжжя, яке є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри романо-германської філології, доценти Голованова О.М., Кудінова О.І., Радкіна В.Ф. і викладач Шевчук В.Д. були направлені адміністрацією ІДГУ на закордонне стажування в університет «Дунере де Жос», який розташований у м. Галац і вважається одним із найкраших вищих навчальних закладів Румунії. Метою стажування було підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання французької та румунської мов.

 

Під час стажування викладачі мали можливість відвідати практичні та семінарські заняття, що проводились найдосвідченішими спеціалістами факультету іноземних мов університету «Дунере де Жос», бути присутніми на уроках, що проводились викладачами ліцею м. Галац, а також ознайомитися з роботою центру французької мови (Centre de réussite universitaire), який очолює доктор філологічних наук А.-О. Ганя (Alina Elena Ganea, Prof. Dr.), і наукової бібліотеки університету, котра містить багатий фонд європейських науково-дослідницьких і періодичних видань.

 

Досвід перебування на стажировці в м. Галац дозволив переконатися, що методика викладання мов не стоїть на місці, оновлюючи підходи до навчання студентів і школярів, котрі будуються на засадах, що були створені розвитком сучасної лінгводидактики, психо-лінгвістики, лінгвокультурології та інших наук. Тут активно впроваджуються актуальні напрями у галузі філології, як от: вивчення мови відповідно до завдань комунікації, розробка нових курсів, тісно пов’язаних з прагматикою та соціолінгвістикою тощо.

 

У рамках стажування також відбулись зустрічі з ректором університету «Дунеря де Жос» професором Юліаном Габріелом Бирсану (Julian Gabriel Bârsan, Professor PhD), деканами багатьох факультетів, професорами і доцентами університету, котрі виявили зорієнтованість професорсько-викладацького складу означеного навчального закладу на сприяння утвердженню таких принципів і цінностей, як професійна компетентність, креативність і динамізм, відкритість міжнародному товариству, просування європейських стандартів у галузі освіти і науки. У якості перекладача на зустрічах із румуномовними колегами талановито і кваліфіковано виступила кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології Голованова О.М.

 

Відвідані заняття і отримана в подарунок навчально-методична література стануть важливим матеріалом дидактичного осмислення і систематизації прикладного узусу французької і румунської мов на кафедрі романо-германської філології ІДГУ, а також методичним джерелом при розробці спецкурсів та спецсемінарів, які відповідатимуть сучасній системі дидактичних і методичних вимог, а саме: інтерактивність навчання, реалізація можливостей комп’ютерної візуалізації учбової інформації, розвиток інтелектуального потенціалу студента.

 

Отже, результати стажування полягають в оновленні професійних знань, отриманні нового досвіду у педагогічній, науково-професійній та загальнокультурній областях, пов’язаних з викладанням французької та румунської мов, у засвоєнні нових форм, методів і засобів навчання, організації та забезпеченні якості навчання вищеозначених іноземних мов.

 

Треба відмітити привабливість інтелектуального та культурного клімату в країні стажування. Так, за підтримки координатора стажування Джини Аврори Некули (Gina Aurora Necula, Conf. Dr.), у вільний від роботи час викладачі кафедри відвідали музичний театр Nae Leonardo, де подивились чудовий балет «Дон Жуан», а також місцевий Ботанічний сад і багато інших цікавих місць чарівного міста Галац.

 

Таким чином, зважаючи на вищесказане, можна стверджувати, що досвід перебування в умовах закордонної системи вищої освіти виявився успішним, плідним і надзвичайно корисним.

 

Кудінова О.І., доцент кафедри романо-германської філології