Ізмаїльський державний гуманітарний університет спільно з Інститутом історії України НАН України, Національною спілкою краєзнавців України під патронатом Міністерства освіти і науки України 18-19 травня 2017 р провів Міжнародну науково-практичну конференцію III Дунайські наукові читання «Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти».

Міністерство освіти і науки України підтримало ініціативу вишу про проведення заходу, присвяченого 70-й річниці голоду 1946-1947 рр. Ці трагічні події унесли сотні тисяч невинних життів, негативно вплинули на морально-психологічне та соціокультурне становище населення. При цьому голод 1946-1947 рр. став об’єктом свідомого замовчування з боку радянської влади, а факти масового голодування та голодних смертей умисно приховувалися. Лише із завоюванням незалежності України громадськість дізналася про злочинні дії сталінського керівництва в повоєнні роки. Однак маловивченими залишаються причини й наслідки голоду 1946-1947 рр. в Ізмаїльській області УРСР, яка найбільше постраждала від цього повоєнного лихоліття. Саме тому проведення міжнародної конференції, приуроченої цим трагічним подіям, на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету має важливе наукове й суспільне значення. Вона стала точкою відліку для нових наукових напрацювань із цієї проблематики та поширення історичної правди серед громадськості регіону.

В роботі конференції взяли участь понад сто науковців з України, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Греції, Іспанії, Болгарії, серед яких 30 докторів наук, 50 кандидатів наук. Про інтерес до конференції свідчить участь дослідників із Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського університету ім. Б. Грінченка, Київського національного лінгвістичного університету, Одеського національного університету ім. І. Мечникова, Одеського національного морського університету, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Ушинського, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського, Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та ін.

У перший день конференції відбулося пленарне засідання, яке відкрили ректор ІДГУ проф. Ярослав Кічук і проректор з наукової роботи, модератор заходу проф. Лілія Циганенко. На пленарному засіданні були зачитані привітання від Одеської обласної ради, Ізмаїльської міської ради, Інституту історії України НАН України, Науково-дослідного Інституту українознавства, Одеського відділення Національної спілки краєзнавців України, Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», Мережі про європейських організацій України, Державного архіву Одеської області, Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай», Центру громадських ініціатив.

Значний інтерес учасників і гостей пленарного засідання викликали доповіді Володимира Молчанова (Інститут історії України НАН України), Лідії Педуряк (Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо, Молдова), Тетяни Шевчук (Ізмаїльський держаний гуманітарний університет, Ізмаїл), Артура Тулуша (Університет «Dunărea de Jos», Румунія), Іона Гелецького (Державний університет ім. Б.П. Хаждеу, Молдова), Віктора Дроздова (Ізмаїльський держаний гуманітарний університет, Ізмаїл) та ін. Доповідачі підкреслили необхідність вивчення регіонального виміру голоду 1946-1947 рр., залучення широкого кола джерел, у тому числі матеріалів усної історії, літературних і художніх пам’яток. Про важливість висвітлення трагічних наслідків голоду як з боку науковців, так і збоку митців наголосила під час скайп-привітання художниця Іона Тукусер (Болгарія), авторка картин про голод в Бессарабії.

Яскравим акцентом конференції став студентський перфоманс «Україна і хліб», а також презентація картин і малюнків студентів педагогічного факультету, виставки книг.

Після перерви були відкриті секційні засідання, котрі працювали в таких напрямах: голод 1946-1947 рр.: наслідки великої трагедії; усна історія як джерело вивчення голоду; історія країн Південно-Східної Європи у повоєнне десятиліття; проблеми повоєнного розвитку УРСР як об’єкт психолого-педагогічних та методичних досліджень; проблеми повоєнного розвитку як об’єкт філософських,  мовознавчих та літературознавчих  досліджень.

Проведення даного заходу є підтвердженням інтересу наукової громадськості до історії голоду 1946-1947 рр. Організатори міжнародної науково-практичної конференції «Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти» впевнені, що ця наукова зустріч дозволила об’єктивно розглянути актуальні аспекти заявленої наукової проблеми, розширити її фактологічну основу, перш за все, за рахунок регіональних досліджень. Учені у своїх виступах змогли уникнути формального підходу, віддавши данину поваги до трагічної сторінки нашої історії.

Відзначаючи важливість напрацювань конференції, її учасники висловилися за необхідність посилення наукової роботи в цьому напрямі, популяризації матеріалів конференції в засобах масової інформації, активізацію пошуку, вивчення та публікації нових джерел про причини й наслідки голоду 1946-1947 рр., а також залучення до вивчення різних аспектів цієї проблематики молодих дослідників і студентів.

19 травня наукове дійство продовжила студентська науково-практична конференції «Пріоритетні напрямки європейського наукового простору: пошук студента», присвячена Дню науки і Дню Європи. У роботі конференції взяли участь близько 400 студентів, які виступили зі своїми доповідями в 20 секціях. У рамках заходу свої наукові розвідки представили 30 студентів-гостей, зокрема з Одеського національного університету ім. І. Мечникова, Білгород-Дністровського педагогічного училища. В кожній секції були визначені переможці, яких адміністрація вишу преміювала цінними призами та сертифікатами на безкоштовний відпочинок на базі ІДГУ «Івушка».