Згідно зі Списком друкованих періодичних видань України (додаток до наказу МОН України від 10.05.2017 № 693) Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (педагогічні, історичні науки) включено до Переліку наукових фахових видань України.
З оновленими вимогами до оформлення можна ознайомитися на сайті університету, розділ «Наука».