Зведена відомість семестрового ретингового балу студентів за І семестр 2016-2017 н.р.

РЕЄСТР студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії
у ІІ семестрі 2016- 2017 навчального року: