24 травня з нагоди Дня філолога відбулося урочисте засідання учасників державного наукового проекту ІДГУ «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (НДР № 0116U004158), що реалізується під керівництвом доктора філологічних наук, професора, директора Інституту української мови НАН України Павла Юхимовича Гриценка.

Напередодні діалектологічної практики викладачі-учасники проекту ознайомили студентів філологічних спеціальностей (014 Середня освіта Українська мова і література, Мова і література (болгарська, румунська, російська)) факультету іноземних мов та української філології і соціальних наук з особливостями польової роботи, провели майстер-клас з методів і прийомів збору й дослідження діалектного матеріалу. Зокрема, д. філол. н. Колесников А. О. презентував і детально висвітлив специфіку структури спеціально укладеного питальника для збору інформації до першого в Європі «Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю», створення якого було передбачено в межах проекту. К. філол. н. Кісеолар П. Д. звернула увагу на особливості комунікації з діалектоносіями різних вікових груп, фіксації фонозаписів, к. філол. н. Колесникова Л. В. наголосила на сучасних аспектах вивчення українських, російських, болгарських, румунських та гагаузьких говірок межиріччя Дністра і Дунаю, к. філол. н. Гончар Н. М. схарактеризувала зміст та складові звітів з практики, к. філол. н. Делюсто М. С. ознайомила з правилами безпеки під час проходження практики.

Сподіваємося, що проведені в червні польові експедиції будуть традиційно плідними, принесуть чимало цікавого лінгвістичного матеріалу для «Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю», незабутніх вражень від етнічного і мовного розмаїття Південної Бессарабії, внаслідок чого постануть нові наукові та навчально-методичні праці.

 Делюсто М.С., доцент